[x] ปิดหน้าต่างนี้
ออกแบบโดย : ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ รพร.ปัว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว : Pua Hospital
  


Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
<< ตุลาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
2 พ.ย. 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พ.ย. 61)
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พ.ย. 61)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ (MBTC)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ (MBTC)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ขอขอบคุณ คุณ ชญานิธิ สมธนนนท์ และครอบครัว ที่นำเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 5 เครื่อง และโลงศพ 5 โลง มาบริจาคครับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ขอขอบคุณ คุณ ชญานิธิ สมธนนนท์ และครอบครัว ที่นำเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 5 เครื่อง และโลงศพ 5 โลง มาบริจาคครับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 เม.ย. 2561 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 เม.ย. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า
ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 เม.ย. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 เม.ย. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 มี.ค. 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1)
ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.พ. 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (แบบ สขร.1)
ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (แบบ สขร.1)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.พ. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1)
ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ม.ค. 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 มี.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่งอร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่งอร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
29 มี.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ รายงานการประชุมของกลุ่มบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ประกาศเผยแพร่ รายงานการประชุมของกลุ่มบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มี.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2561
ประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มี.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2560
ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มี.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มี.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดโครงการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดโครงการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มี.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศเผยแพร่ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560
ประกาศเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค. 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เรื่อง แก้ไขประกาศคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เรื่อง แก้ไขประกาศคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


  
เลขที่ 70 หมู่ 6 บ้านสวนดอก ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
โทร. 054-791701, 054-791702 โทรสาร. 054-791225 E-mail : puahospital@hotmail.com
ออกแบบเว็บไซต์โดย : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช.ปัว