[x] ปิดหน้าต่างนี้
ออกแบบโดย : ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ รพร.ปัว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว : Pua Hospital
  


Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
<< มกราคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
  

ประเภท : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ผู้เขียน : webmaster
เข้าชม : 167
พุธ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 จังหวัดน่าน มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง

2. ตามที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 375,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ผู้เสนอราคาได้แก่

    3.1 บริษัท ชินกฤช จำกัด  เสนอราคารวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 370,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

    3.2 บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จำกัด  เสนอราคารวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชินกฤช จำกัด เนื่องจากมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด และราคาต่ำสุด

5. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง 370,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 [ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ]


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 19 ม.ค. 2561
      ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิด 4 Slice ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2561
      ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (แบบ สขร.1) 30 พ.ย. 2560
      ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (แบบ สขร.1) 30 ต.ค. 2560


  
เลขที่ 70 หมู่ 6 บ้านสวนดอก ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
โทร. 054-791104, 054-756407 โทรสาร. 054-791225 E-mail : puahospital@hotmail.com
ออกแบบเว็บไซต์โดย : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช.ปัว