[x] ปิดหน้าต่างนี้
ออกแบบโดย : ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ รพร.ปัว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว : Pua Hospital
  


Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
<< เมษายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เรื่อง แก้ไขประกาศคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ผู้เขียน : webmaster
เข้าชม : 394
อังคาร ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว


เรื่อง แก้ไขประกาศคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ


ตามประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  ลงวันที่  7  มีนาคม  2561   เรื่อง การรับ   สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว   ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก   โดยกำหนดสอบคัดเลือกใน วันจันทร์ที่  2  เมษายน 2561

นั้น บัดนี้ ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้พิจารณาแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล(PN) ข้อ 2.1.5 จากรับไม่จำกัดเพศ

อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันสมัคร) แก้ไขเป็น รับไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันสมัคร)
[ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ]


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า 11 เม.ย. 2561
      ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 9 เม.ย. 2561
      ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 4 เม.ย. 2561
      ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1) 5 ก.พ. 2561
      ประกาศเผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่งอร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 30 มี.ค. 2561


  
เลขที่ 70 หมู่ 6 บ้านสวนดอก ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
โทร. 054-791104, 054-756407 โทรสาร. 054-791225 E-mail : puahospital@hotmail.com
ออกแบบเว็บไซต์โดย : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช.ปัว